S-LH

Akkreditering Alternativt navn: Luteiniserende hormon

Indikasjoner

Mistanke om gonadesvikt (primær eller sekundær). Infertilitet. Menstruasjonsforstyrrelser.

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinner 20-55 år (follikkelfase) 1-13 U/L
Kvinner 20-55 år (midtsyklus) 9-80 U/L
Kvinner 20-55 år (lutealfase) 1-15 U/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Lave verdier kan sees ved sykdom i hypofyse/hypothalamus (sekundær gonadesvikt). Hos kvinner vil stress av enhver art kunne medføre amenoré. Det er en sekundær gonadesvikt pga. funksjonell reduksjon i LH/FSH-sekresjonen. Høye verdier kan sees ved sykdom i ovarier/testikler (primær gonadesvikt) pga. bortfall av kjønnshormonenes negative feedback effekt på hypofysen.

Se kapitlet Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-LH
NLK-kode: NPU02618
Analysenummer: 630
Forkortet analysenavn: S-LH

Prøvetakingsrutiner

Prøven kan tas når som helst på dagen. Ved enkelte problemstillinger er det viktig å få opplyst dato for siste menstruasjon.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider