U-Metadon

Akkreditering

Indikasjoner

Dokumentere at metadon er inntatt (Metadonbehandling). Misbruk av metadon.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Analysen utføres med immunbasert teknikk, og bekreftes normalt ikke. Dersom metadon er positiv og metadon-metabolitten (EDDP) er negativ, kan dette tyde på manipulering ved at urinprøven er tilsatt metadon direkte, eventuelt at prøven er tynn. Dersom metadon er negativ og metabolitten positiv, kan dette tyde på at pasienten ikke har tatt metadon de siste dagene. Siden utskillelsen av metadon er pH-avhengig, må dette vurderes individuelt. Kontakt oss for en nærmere vurdering telefonisk.

Norsk bruksnavn: U-Metadon (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25621
Analysenummer: 668
Forkortet analysenavn: U-METADO

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider