S-MPO-ANCA

Akkreditering Alternativt navn: Myeloperoksidase - Antinøytrofilt cytoplasma antistoff

Indikasjoner

ANCA antistoffer bør bestemmes hos pasienter hvor man ut fra kliniske funn mistenker systemiske inflammatoriske sykdommer, og spesielt der hvor nyrer og luftveier er affisert.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<3,5 IkU/L

Tolkning

Anti-MPO forekommer ved vaskulitt-relatert og pauci-immun crescent glomerulonefritt. Anti-MPO forekommer også ved andre former for vaskulitt, som mikroskopisk polyangitt, Churg-Strauss syndrom, og polyarteritis nodosa. Anti-MPO antistoffer kan videre sees ved Wegeners Granulomatose (WG) og ved systemisk lupus erythematosus (SLE).

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: P-MPO-ANCA IgG
NLK-kode: NPU28334
Analysenummer: 273
Forkortet analysenavn: S-MPO

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider