S-Oksykodon

Preparat: OxyContin, OxyNorm, Reltebon, Targiniq

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<200 nmol/L

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, Senter for psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Oksykodon
NLK-kode: NPU27456
Analysenummer: D21
Forkortet analysenavn: S-OKSYKO

Pasientforberedelser

Depottabletter: prøven tas medikamentfastende 12 timer etter siste dose.

Tabletter/kapsler/mikstur: prøven tas medikamentfastende 4-6 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.