S-Progesteron

Akkreditering

Indikasjoner

Infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser. Under svangerskapet kan progesteronmålinger bidra til vurdering av placentafunksjonen.

Prøven tas om mulig 6 – 8 dager før forventet menstruasjon.

Alder Referanseområde Enhet
Kvinner i fertil alder - follikelfase <3 nmol/L
Kvinner i fertil alder - lutealfase >15 nmol/L
Kvinner etter fertil alder <3 nmol/L
Menn <3 nmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier kan gi mistanke om progesteronproduserende tumor. Lave verdier ved anovulasjon eller defekt corpus luteumfunksjon. Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Progesteron
NLK-kode: NPU03242
Analysenummer: 131
Forkortet analysenavn: S-PROGES

Prøvetakingsrutiner

Vanligvis tas prøven på 21. - 23. syklusdag. Ved enkelte problemstillinger er det viktig å få opplyst dato for siste menstruasjon.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider