U-THCA/Kreat ratio

Akkreditering Alternativt navn: THC-syre ratio, THCAratio

Indikasjoner

Dette analysesvaret vil bli utgitt dersom det er rekvirert «Cannabinoider» og «Spesifikk analyse ved positiv screening» samt at begge analysene er positive.

Referanseområde

Ingen

Tolkning

Analysesvaret fremkommer ved at konsentrasjonen av THC-syre (THCA) i nmol/L divideres på kreatinin-konsentrasjonen i mmol/L. Denne ratioen er grunnlaget for fortolkningen av prøvegivers inntak av cannabis i tiden forut for prøvetakingen. Fortolkning av dette svaret må gjøres med forsiktighet, da det er betydelig biologisk variasjon av stoffer i urin. Inntil 50% økning må i enkelte tilfeller kunne godtas som ikke nytt inntak.

En brukerdose med cannabis (Hasjisj eller marihuana) vil normalt kunne påvises i urin inntil 3-4 døgn etter inntaket. Dersom det har vært inntatt store doser daglig over tid, kan ratioen falle med en halveringstid på opp mot 1-2 uker gjennom 4-8 uker eller lenger.

Generelt vil verdier over 100 gjenspeile et helt nylig inntak som har funnet sted i løpet av de siste to døgn. Videre vil verdiene vanligvis falle ned under 20 i løpet av den første uken etter inntaket. For sikkert å kunne påvise fallende verdier bør det sendes inn minst en, helst to prøver ukentlig til resultatene er helt negative.

Andre laboratorier kan bruke annen benevning, slik at disse verdiene ikke kan sammenlignes mellom laboratorier.

Norsk bruksnavn: U-Tetrahydrocannabinolsyre (THC-COOH)/Kreatinin
NLK-kode: NPU57497
Analysenummer: 660
Forkortet analysenavn: CAN/KREA

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven.
Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.