S-Tramadol

Preparat: Nobligan, Tramagetic, Trampalgin, Tramadol

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<3000 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger.
Metabolitten, O-demetyltramadol, er aktiv og har smertelindrende effekt. Nivået av tramadol og metabolitt, samt forholdet mellom disse, har betydning for effekt og bivirkninger.
Halveringstid: Tramadol: 6 timer, O-demetyltramadol: 8 timer.

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten O-desmetyltramadol bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Tramadol
NLK-kode: NPU26840
Analysenummer: 395
Forkortet analysenavn: TRAMADOL

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.