U-Tramadol

Akkreditering Preparat: Trampalgin, Tramadol, Tramagetic, Nobligan

Indikasjoner

Kontroll av bruk eller mistanke om misbruk av tramadol.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Analysen er utført med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Påvisning av tramadol i urin er forenlig med at stoffet har vært inntatt i løpet av de siste få dagene. Vi har ikke screeninganalyse for dette stoffet.

Norsk bruksnavn: U-Tramadol
NLK-kode: NPU04549
Analysenummer: R16
Forkortet analysenavn: U-TRAMAD

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.