U-Zopiklon/Zolpidem

Akkreditering Preparat: Zopitin, Zopiklon, Zopiclone, Imovane

Indikasjoner

Mistanke om misbruk av Z-hypnotika som zopiklon (Imovane, Zopiclone) eller zolpidem (Stilnoct). Disse stoffene har benzodiazepin-lignende effekt, men påvises ikke ved U-Benzodiazepin-screeningen (652).

Tolkning

Analysen er utført med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet og vil bli rapportert sammen med de andre benzodiazepinene. Både zopiklon og zolpidem vil kun påvises i urin i ett til to døgn etter et vanlig terapeutisk inntak.

Analysenummer: R80
Forkortet analysenavn: ZOP/ZOL

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider