U-Zopiklon/Zolpidem

Akkreditering Preparat: Zopitin, Zopiklon, Zopiclone, Imovane, Stilnoct, Zolpidem

Indikasjoner

Påviser bruk av zopiklon eller zolpidem (Z-hypnotika).

Tolkning

Analysen er utført med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Både zopiklon og zolpidem vil kun påvises i urin i ett til to døgn etter et vanlig terapeutisk inntak. Dersom det er mistanke om overforbruk anbefales serumanalyse.

Disse stoffene har benzodiazepin-lignende effekt, men påvises ikke ved U-Benzodiazepin-screeningen (652).

Merknad

Preparater med zopiklon: Imovane, Zopitin, Zopiclone

Preparater med zolpidem: Stilnoct, Zolpidem

Analysenummer: R80
Forkortet analysenavn: ZOP/ZOL

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider