Periodontitt

Periodontitt skyldes bakterier som binder seg til og vokser på tannoverflaten. Mengden av potensielt sykdomsfremkallende mikrober sammen med personens genetiske mottagelighet for sykdom har betydning for sykdomsutvikling.  Antistoffrespons på orale bakterier tyder på at immunsvaret på spesifikke mikrobekomponenter kan bidra til kronisk betennelse. Ved periodontitt dannes det tykke lag av bakterier (biofilm, plakk) og dype lommer. Her vil det være anaerobe forhold. Det vil derfor kunne påvises anaerobe bakterier hyppigere enn hos tannfriske individer.

Grunnbehandlingen av periodontitt er mekanisk rengjøring for å fjerne biofilm. Dersom kliniske funn tilsier at aggressiv periodontitt er til stede, mekanisk behandling ikke fører frem eller pasienten har risikofaktorer som røyking og/eller diabetes mellitus, kan antibiotikabehandling overveies. Dersom det påvises rik forekomst av anaerobe bakterier (Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia og Treponema denticola) er anbefalt antibiotikaregime 400 mg metronidazol tre ganger daglig i en uke. Ved metronidazolallergi eller graviditet kan annet preparat med god vevspenetrasjon og effekt på anaerobe bakterier velges, så som klindamycin.
Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans (Aa) har en helt spesiell rolle, siden denne bakterien er sterkt assosiert med aggressiv periodontitt. Ved funn av større mengder Aa anbefales behandling med 500 mg amoksicillin og 400 mg metronidazol, begge tre ganger daglig i en uke.