Risikovurdering

Monoklonal komponent av usikker betydning (MGUS). (Se tabell 1)

Fravær av symptomer eller funn knyttet til klonale plasmaceller, cellene som produserer den monoklonale komponenten (monoklonalt immunglobulin).

Myelomatose (Se tabell 1)

Først og fremst vurdere klinikk. Det er lav risiko for å utvikle sykdom hvis m-komponenten er under 10 g/L (IgA), henholdsvis under 15 g/L (IgG), og kappa-, lambda lettkjeder (forholdet, ratio) er normalt. Et viktig moment er alder, altså antall år de klonale plasmacellene kan utvikle seg. Uansett alder, kan det være viktig å kontakte hematolog med tanke på symptomatisk behandling, f.eks. smertebehandling.
Typisk skader myelomatose skjelettet (noen ganger samtidig økt kalsiumverdi), benmargen (anemi og leukopeni) og nyrefunksjonen.

Waldenstrøms sykdom (Waldenströms makroglobulinemi). 

Uansett konsentrasjon av m-komponenten (type IgM), kan det være aktuelt å kontakte hematolog hvis det klinisk foreligger anemi, forstørret lever, milt og lymfeknuter, det er nevrologiske forstyrrelser, hudforandringer (som vaskulitt) og det er blødningsforstyrrelse.

Ved monoklonalt IgM over 30 g/L, er det risiko for hyperviskositetssyndrom med påvirkning av nevrologi og syn. Hematolog skal kontaktes.

Henvisning ved monoklonal plasmacellesykdom. Se også pakkeforløp

Ved henvisning til spesialist, er det viktig med nøyaktige kliniske opplysninger.

  • Klinisk bilde, laboratorie- eller røntgenfunn tydende på myelomatose, Waldenstrøms sykdom eller amyloidose. Se symptomer og funn.
  • Henvisning ved monoklonalt IgG eller IgA over 30 g/L da dette er myelomatose per definisjon, asymptomatisk (ulmende) eller symptomatisk. Det gjøres vanligvis også hvis ratio involvert lettkjede/ikke-involvert lettkjede > 100 (og involvert lettkjede er > 100 mg/L).
  • Vanligvis henvisning ved konsentrasjon av IgG > 15 g/L, IgA eller IgM > 10 g/L; eller lettkjeder i urin > 0,5 g/L (egentlig per døgn) (Bence Jones proteinuri, målt med proteinelektroforese), i alle fall hvis mistanke om organskade.
  • Vanligvis henvisning hvis m-komponentøkning på 25 %, men med minst 5 g/L i løpet av et par år.
  • Vanligvis henvisning hvis lettkjede-kappa eller lambda verdi over 100-200 mg/L og ratio involvert/ikke-involvert lettkjede er over 8-10, i alle fall hvis mistanke om organskade og det kan være behandlingsindikasjon.

Oppfølging

 Se analysebeskrivelsen, proteinelektroforese.