Konvensjonell utstryksbasert prøvetaking

Objektglass med matt ende benyttes. Pasientens navn og fødselsnummer skrives på med blyant. Det må ikke benyttes navneetikett på objektglasset.

Materialet strykes ut på objektglass og sprayfikseres umiddelbart for å unngå tørkeartefakter.

Objektglasset legges i en papphylse som merkes med strekkodeetikett fra rekvisisjonen, før prøve og rekvisisjon legges i samme konvolutt og sendes til laboratoriet.