Temahefter og fagbrosjyrer

 • Luftveisinfeksjoner 2023

  Luftveisinfeksjoner 2023

  Dette temaheftet er ment å gi en oversikt over de ulike luftveisinfeksjoner med tilhørende mikrobiologiske analyser. Oppdatert og utfyllende informasjon om de ulike analysene finnes på www.furst.no/analyse-og-klinikk

 • Rusmidler og rusmiddelbruk 2021

  Rusmidler og rusmiddelbruk 2021

  Heftet gir en oversikt over de mest brukte rusmidlene, deres virkninger og konsekvensene av bruk, slik som rusbrukslidelse og avhengighet. Videre beskrives hvilke analyser og analysemetoder Fürst tilbyr, samt prosedyrer ved prøvetakingen.

 • Seksuelt overførbare infeksjoner 2019

  Seksuelt overførbare infeksjoner 2019

  Dette temaheftet er ment å gi en oversikt over de ulike SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) og tilhørende aktuelle analyser i utredningen. Symptomer og behandling er også omtalt. 

  OBS! Oppdaterte behandlingsforslag finner du på:
  https://antibiotikaiallmennpraksis.no/
  https://iusti.org/treatment-guidelines/

 • Gode rutiner ved prøvetaking 2021 (ny utgave)

  Gode rutiner ved prøvetaking 2021 (ny utgave)

  Dette heftet er ment å gi rekvirenter og medarbeidere veiledning og praktiske tips for å sikre en effektiv og riktig prøvetaking, samt korrekt behandling av laboratorieprøver til Fürst Medisinsk Laboratorium. Veiledningen er laget med henblikk på bruk av vårt laboratorium, men er forankret i allmenngyldige regler for god laboratoriepraksis og i akkrediteringskravene som laboratoriet følger.
 • Allergi og laboratoriet 2018

  Allergi og laboratoriet 2018

  Dette heftet beskriver den serologiske testingen som utføres i laboratoriene hvor det måles konsentrasjonen av IgE-antistoffer mot de enkelte allergener. Forhøyet total IgE i serum kan gi en indikasjon på at det foreligger en allergi, men har liten informasjonsverdi målt alene. Symptomer og behandling av de ulike allergier er lite omtalt her. 
 • Mage-tarm-kanalen 2017

  Mage-tarm-kanalen 2017

  Dette temaheftet er på ingen måte ment å være dekkende for gastrointestinale sykdommer, men begrenser seg til sykdommer der vårt laboratorium mottar mange prøver til utredning - og der vi oppfatter at det er behov for mer informasjon.

 • Den gravide og laboratoriet 2016

  Den gravide og laboratoriet 2016

  Dette temaheftet er ment å gi en oversikt over vanlige endringer av referansegrenser ved graviditet. Heftet omhandler også de mest aktuelle infeksjoner som kan forekomme ved svangerskap.

 • Glandula Thyreoidea 2016

  Glandula Thyreoidea 2016

  Dette temaheftet er ment å gi en kort veiledning i valg av laboratorieanalyser ved utredning og oppfølging av pasienter med mistanke om funksjonsforstyrrelser i glandula thyreoidea. "Knute-problematikk" - kalde eller varme knuter og cancer - blir ikke særskilt omtalt.

 • Fürst Forum - juni 2012

  Fürst Forum - juni 2012

  Utbredelsen av Norsk Helsenett og bredbånd har gjort det mulig å tilby helt nye tjenester for å bedre samspillet mellom rekvirenter, legespesialister, pasienter og laboratorium.

 • Tumormarkører - desember 2011

  Tumormarkører - desember 2011

  Bruk av tumormarkørene PSA (Prostata-spesifikk antigen), CEA (Carcinoembryonalt antigen) og CA125 (Cancer antigen 125)
  i allmennpraksis.

 • Mikrobiologi - februar 2011

  Mikrobiologi - februar 2011

  Fürsts satsing på medisinsk mikrobiologi er en videreføring av det tilbudet vi lenge har hatt innenfor serologi og molekylærbiologi og repertoaret er betydelig utvidet. I tillegg har vi etablert et eget laboratorium for dyrkningsanalyser. Dyrkning gjelder kun for rekvirenter i Helse Sør-Øst.

 • Leddgikt - april 2007

  Leddgikt - april 2007

  Reumatoid Artritt (RA) er en kronisk, systemisk autoimmun sykdom hvor immunsystemet angriper pasientens eget vev. Les brosjyren for en innføring.

 • Cøliaki - januar 2006

  Cøliaki - januar 2006

  Cøliaki er en sykdom som ofte er underdiagnostisert. Les brosjyren for en innføring.

 • Rusmidler - april 2005

  Rusmidler - april 2005

  Fürst kan tilby analyse av en rekke rusmidler og medikamenter i urin- og blodprøver. Kliniske farmakologer fortolker resultatene og kan vurdere om det foreligger nytt inntak siden forrige prøve. Les brosjyren for en innføring.