Temahefter og fagbrosjyrer

 • Seksuelt overførbare infeksjoner 2019

  Seksuelt overførbare infeksjoner 2019

  Dette temaheftet er ment å gi en oversikt over de ulike SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) og tilhørende aktuelle analyser i utredningen. Symptomer og behandling er også omtalt.

 • Gode rutiner ved prøvetaking 2018

  Gode rutiner ved prøvetaking 2018

  Dette heftet er ment å gi rekvirenter og medarbeidere veiledning og praktiske tips for å sikre en effektiv og riktig prøvetaking, samt korrekt behandling av laboratorieprøver til Fürst Medisinsk Laboratorium. Veiledningen er laget med henblikk på bruk av vårt laboratorium, men er forankret i allmenngyldige regler for god laboratoriepraksis og i akkrediteringskravene som laboratoriet følger.
 • Allergi og laboratoriet 2018

  Allergi og laboratoriet 2018

  Dette heftet beskriver den serologiske testingen som utføres i laboratoriene hvor det måles konsentrasjonen av IgE-antistoffer mot de enkelte allergener. Forhøyet total IgE i serum kan gi en indikasjon på at det foreligger en allergi, men har liten informasjonsverdi målt alene. Symptomer og behandling av de ulike allergier er lite omtalt her. 
 • Mage-tarm-kanalen 2017

  Mage-tarm-kanalen 2017

  Dette temaheftet er på ingen måte ment å være dekkende for gastrointestinale sykdommer, men begrenser seg til sykdommer der vårt laboratorium mottar mange prøver til utredning - og der vi oppfatter at det er behov for mer informasjon.

 • Den gravide og laboratoriet 2016

  Den gravide og laboratoriet 2016

  Dette temaheftet er ment å gi en oversikt over vanlige endringer av referansegrenser ved graviditet. Heftet omhandler også de mest aktuelle infeksjoner som kan forekomme ved svangerskap.

 • Glandula Thyreoidea 2016

  Glandula Thyreoidea 2016

  Dette temaheftet er ment å gi en kort veiledning i valg av laboratorieanalyser ved utredning og oppfølging av pasienter med mistanke om funksjonsforstyrrelser i glandula thyreoidea. "Knute-problematikk" - kalde eller varme knuter og cancer - blir ikke særskilt omtalt.

 • Fürst Forum - juni 2012

  Fürst Forum - juni 2012

  Utbredelsen av Norsk Helsenett og bredbånd har gjort det mulig å tilby helt nye tjenester for å bedre samspillet mellom rekvirenter, legespesialister, pasienter og laboratorium.

 • Tumormarkører - desember 2011

  Tumormarkører - desember 2011

  Bruk av tumormarkørene PSA (Prostata-spesifikk antigen), CEA (Carcinoembryonalt antigen) og CA125 (Cancer antigen 125)
  i allmennpraksis.

 • Mikrobiologi - februar 2011

  Mikrobiologi - februar 2011

  Fürsts satsing på medisinsk mikrobiologi er en videreføring av det tilbudet vi lenge har hatt innenfor serologi og molekylærbiologi og repertoaret er betydelig utvidet. I tillegg har vi etablert et eget laboratorium for dyrkningsanalyser. Dyrkning gjelder kun for rekvirenter i Helse Sør-Øst.

 • Leddgikt - april 2007

  Leddgikt - april 2007

  Reumatoid Artritt (RA) er en kronisk, systemisk autoimmun sykdom hvor immunsystemet angriper pasientens eget vev. Les brosjyren for en innføring.

 • Cøliaki - januar 2006

  Cøliaki - januar 2006

  Cøliaki er en sykdom som ofte er underdiagnostisert. Les brosjyren for en innføring.

 • Rusmidler - april 2005

  Rusmidler - april 2005

  Fürst kan tilby analyse av en rekke rusmidler og medikamenter i urin- og blodprøver. Kliniske farmakologer fortolker resultatene og kan vurdere om det foreligger nytt inntak siden forrige prøve. Les brosjyren for en innføring.