Infobrev

Fürst utgir regelmessig infobrev. Vil du ha vårt infobrev tilsendt i posten, send en e-post til post@furst.no

 • Fürst Info 04-2021

  Fürst Info 04-2021

  - Korte svartider på patologiprøver
  - Rhinovirus inkludert i forkjølelsespanel
  - Luftveispaneler og sykdomsovervåking
  - Nasjonal luftveisstatistikk fra Fürst
  - Timebestilling for glukosebelastning
  - Åpningstider og hentetjeneste i julen
  - Endring av analysenavn til transferrinmetning

 • Fürst Info 03-2021

  Fürst Info 03-2021

  - Luftveisinfeksjoner og nye analyser
  - Nye rør ved luftveisinfeksjoner – UTM
  - PatoGen og fiskehelse – et nytt fagområde for Fürst
  - Ny analyse for blod i feces
  - Kommentere et prøvesvar i Fürst Pasient

 • Fürst Info 02-2021

  Fürst Info 02-2021

  - Ny metode på NT-proBNP
  - Serologisk diagnostikk av covid-19
  - Genetiske varianter av SARS-CoV-2
  - Kritiske prøvesvar og tilgang på mobilnummer
  - Svartider for vitaminanalyser
  - Åpningstider og hentetjeneste i sommer

 • Fürst Info 01-2021

  Fürst Info 01-2021

  - Mutasjoner: Påvisning av SARS-CoV-2 virusvarianter
  - Allergitesting
  - Forskningsstudien Colonize
  - Forum Web og egen prøveID på vitaminer
  - Åpningstider og hentetjeneste i påsken