Infobrev

Fürst utgir regelmessig infobrev. Vil du ha vårt infobrev tilsendt i posten, send en e-post til post@furst.no

 • Fürst Info 04-2020

  Fürst Info 04-2020

  - Viktige pasientopplysninger ved SARS-CoV-2 rekvirering
  - Ny medisinsk direktør i Fürst
  - Kommentering av prøvesvar fra rekvirent til pasient i furstpasient.no
  - Forsendelse av patologiprøver
  - Åpningstider og hentetjeneste i julen

 • Fürst Info 03-2020

  Fürst Info 03-2020

  - SARS-CoV-2/Covid-19 inkluderes i virusluftveispanelet
  - Covid-19 immuntesting utvides med påvisning av IgM
  - Våre svartider på SARS-CoV-2/Covid-19
  - Ulike type pensler (PCR)
  - Prøvetakingsmesteren – et digitalt spill om prøvetaking

 • Fürst Info 02-2020

  Fürst Info 02-2020

  - Ny analyse – S-SARS-CoV-2 IgG (antistoff)
  - Ny rutine ved bestilling av SARS-CoV-2 PCR
  - Smittevernportalen
  - Nyheter i Fürst Pasient:
       - Tilgang til barns prøvesvar
       - Analyseoversikt med historiske data
  - Åpningstider og hentetjeneste i sommer

 • Fürst Info 01-2020

  Fürst Info 01-2020

  - Nytt om pasientportalen furstpasient.no
  - Nytt Coronavirus (SARS-CoV-2)
  - Forum Web – skybasert løsning i pilot
  - Offisielle testpasienter
  - Asymptomatisk bakteriuri – ny svarrutine
  - Åpningstider og hentetjeneste i påsken
  - Åpen kveld hos Fürst - AVLYST!