Infobrev

Fürst utgir regelmessig infobrev. Vil du ha vårt infobrev tilsendt i posten, send en e-post til post@furst.no

 • Fürst Info 03-2019

  Fürst Info 03-2019

  - Kommunereformen 2020
  - Endring av tappeanvisning for MMA
  - Arvelig (primær) hemokromatose
  - TSI har fått nytt referanseområde
  - Helseboka – et nytt digitalt verktøy
  - Åpningstider og hentetjenestejulen 2019

 • Fürst Info 02-2019

  Fürst Info 02-2019

  - Analyse av antistoffer ved vitamin B12 mangel
  - Krav om kategorisering avlivmorhalsprøver
  - Ny merkerutine Fürst Forum Fleks
  - Endret rapportering av proteinelektroforese i serum
  - Åpningstider i sommer

 • Fürst Info 01-2019

  Fürst Info 01-2019

  - Resistensbestemmelse av bakterierog sopp – endringer 2019
  - Cervixcytologi og anbefalt oppfølgingav prøveresultat
  - Gruppe B-streptokokker – screeningunder svangerskap
  - Troponiner og videresending
  - Åpningstider og forsendelse i påsken
  - Prøvesvar i pasientportal - furstpasient.no