Infobrev

Fürst utgir regelmessig infobrev. Vil du ha vårt infobrev tilsendt i posten, send en e-post til post@furst.no

 • Fürst Info 02-2021

  Fürst Info 02-2021

  - Ny metode på NT-proBNP
  - Serologisk diagnostikk av covid-19
  - Genetiske varianter av SARS-CoV-2
  - Kritiske prøvesvar og tilgang på mobilnummer
  - Svartider for vitaminanalyser
  - Åpningstider og hentetjeneste i sommer

 • Fürst Info 01-2021

  Fürst Info 01-2021

  - Mutasjoner: Påvisning av SARS-CoV-2 virusvarianter
  - Allergitesting
  - Forskningsstudien Colonize
  - Forum Web og egen prøveID på vitaminer
  - Åpningstider og hentetjeneste i påsken

 • Fürst Info 04-2020

  Fürst Info 04-2020

  - Viktige pasientopplysninger ved SARS-CoV-2 rekvirering
  - Ny medisinsk direktør i Fürst
  - Kommentering av prøvesvar fra rekvirent til pasient i furstpasient.no
  - Forsendelse av patologiprøver
  - Åpningstider og hentetjeneste i julen

 • Fürst Info 03-2020

  Fürst Info 03-2020

  - SARS-CoV-2/Covid-19 inkluderes i virusluftveispanelet
  - Covid-19 immuntesting utvides med påvisning av IgM
  - Våre svartider på SARS-CoV-2/Covid-19
  - Ulike type pensler (PCR)
  - Prøvetakingsmesteren – et digitalt spill om prøvetaking