Hvordan starte et samarbeid med oss?

Samarbeid med bedrifter/institusjoner

Forskning og kompetanseutvikling er sentralt i diagnostikk og behandling av sykdommer. Vi har opplevd økende interesse fra forskningsgrupper i ulike institusjoner for samarbeidsprosjekter som innebærer bruk av våre data. Fürst er opptatt av at all bruk av pasientdata i forskning skal følge gjeldende lovgivning. Vi har derfor opprettet en intern gruppe som vurderer alle slike henvendelser til laboratoriet. Forskningsansvarlig vil deretter kanalisere henvendelser til aktuell fagperson internt. 

Ta kontakt med F&U utvalgets medlemmer hvis ønske om å initiere et samarbeid som involverer personell fra Fürst. 

Last ned søknadsskjema her, fyll ut, og send dette til: forskning@furst.no 

Fürst er opptatt av at all bruk av pasientdata i forskning skal følge gjeldende lovgivning. Vi har derfor opprettet en intern gruppe (PIF) som vurderer alle slike henvendelser til laboratoriet. Forskningsansvarlig vil deretter kanalisere henvendelser til aktuell fagperson internt. 

Kontaktinformasjon til PIF utvalg: forskning@furst.no