Hvordan starte et samarbeid med oss?

Samarbeid med bedrifter/institusjoner

Ta kontakt med F&U utvalgets medlemmer hvis ønske om å initiere et samarbeid som involverer personell fra Fürst. 

Søknadsskjema for forskningsprosjekter som ønsker data/biologisk materiale fra Fürst.

Fürst er opptatt av at all bruk av pasientdata i forskning skal følge gjeldende lovgivning. Vi har derfor opprettet en intern gruppe (PIF) som vurderer alle slike henvendelser til laboratoriet. Forskningsansvarlig vil deretter kanalisere henvendelser til aktuell fagperson internt. 

Kontaktinformasjon til PIF utvalg: forskning@furst.no