Nytt coronavirus (2019-nCoV), diagnostikk

30.01.2020

Foreløpig er det i Norge bare Folkehelseinstituttet (FHI) som har etablert diagnostikk for påvisning av nytt coronavirus. Flere laboratorier er i ferd med å etablere eller planlegger å etablere påvisning av viruset med PCR-teknologi. Fürst er blant disse. FHI har satt opp kriterier for testing, og screening av friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina generelt anbefales ikke. Pr. 05. februar 2020 er indikasjon for testing:

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende: hoste, kortpustethet, feber, som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i fastlands-Kina
  • Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av 2019-nCoV-infeksjon
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV-infeksjon, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

Dette kan endre seg. Oppdatert informasjon gis på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/rad-til-helsepersonell/

Indikasjonsstillingen må angis ved rekvirering av analysen.

Anbefalt prøvemateriale er nasofarynx- og halsprøve på eSwab. I tillegg tas en ekstra prøve fra nasofarynx som vi undersøker på vårt luftveispanel.

Vi gjør oppmerksom på at prøven må tas ved legekontoret. Fürst tar IKKE nasofarynx- og halsprøver ved sine prøvetakingsstasjoner.

Fürst videresender prøvene som skal undersøkes på coronavirus til FHI inntil vi selv har etablert testen.