Forsendelse av biologisk materiale når A-post opphører

22.12.2017

Fürst utvider sin hentetjeneste

Postsektoren er i endring, og fra 1.1.2018 vil dagens A -og B-post slås sammen til en brevstrøm. Sammenslåingen innebærer at adressert post vil ta 2-3 virkedager. Den forlengede forsendelsestiden kan gå utover kvaliteten på enkelte analyser, da holdbarheten på noen analytter er mindre enn 3 dager.

Fürst har utarbeidet løsninger med kostnadsfri hentetjeneste eller tilbud om «over-natt forsendelse» (ekspress) til legekontor som sender en vesentlig del av sine prøver til Fürst.

Legekontor som ligger i tilknytning til allerede etablerte henteruter vil enkelt kunne inkluderes i vår hentetjeneste.

Dersom du har spørsmål om eventuell henting ved ditt legekontor, ta kontakt med Marked Support på tlf. 22 90 96 69 eller på e-post  marked_support@furst.no.

Biologisk materiale og postforsendelse

Fra 1. januar 2018 anbefaler vi å postsende biologiske prøver på mandag, tirsdag og onsdag (før postavgang), slik at prøvene ankommer Fürst før helgen. Fürst sine brune prefrankerte forsendelseskonvolutter merket «Biologisk materiale» kan fortsatt benyttes/bestilles på www.furst.no/bestilling.

Dersom legekontoret postsender biologisk materiale med kort holdbarhet til Fürst, vil legekontoret få tilsendt egne «over-natt forsendelseskonvolutter» (ekspress). Ta da kontakt med Varebestilling på e-post: varebestilling@furst.no eller tif. 22 90 95 99 (betjent kl. 0900-1500).

Eksempel på prøver med lang holdbarhet (> 5 dager) i romtemperatur:

Fikserte histologi og cytologiprøver, Feces-prøver til kalprotektin, PCR, Gentester, B-PEth         

Eksempel på prøver med kort holdbarhet i romtemperatur:

Mikrobiologiske prøver til dyrkning og INR

Se for øvrig holdbarhetsoversikten på www.furst.no/holdbarhet som viser analyser med kort holdbarhet (< 5 dager i romtemperatur).

Les mer om