Fürst Info 04-2020

02.12.2020

- Viktige pasientopplysninger ved SARS-CoV-2 rekvirering
- Ny medisinsk direktør i Fürst
- Kommentering av prøvesvar fra rekvirent til pasient i furstpasient.no
- Forsendelse av patologiprøver
- Åpningstider og hentetjeneste i julen

Last ned (pdf)

Les mer om