Furst Info 2-2017

20.06.2017

- S-Triglyserider, ikke fastende
- Prøvesvar fra Fürst
- Ny testmetode for seksuelt overførbare sykdommer (SOS)
- WebMed - et journalsystem utviklet av Fürst
- Åpningstider i sommer
- Temahefte: Mage-tarm-kanalen

Last ned her (pdf)

Les mer om