Fürst Info 4-2017

08.12.2017

- Forsendelse av biologisk materiale når A-post opphører
- Riktig merking prøver (Forum Fleks)
- Nye røroversikter
- Håntering av usentrifugerte eller utilstrekkelig sentrifugerte prøverør
- Åpningstider og forsendelse i julen
- Ny prøvetakingsstasjon i Bergen sentrum
Last ned her (pdf)

Les mer om