Ledig stilling - Lege i Spesialisering, medisinsk biokjemi

13.05.2020

Fürst Medisinsk Laboratorium søker Lege i spesialisering, medisinsk biokjemi. Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon i medisinsk biokjemi og medisinsk mikrobiologi. For de læringsmålene som ikke kan oppnås hos Fürst, har vi avtale med en annen institusjon om hospitering for disse. Laboratoriet tilbyr diagnostikk innenfor medisinsk biokjemi, immunologi (allergi og autoimmunitet), medisinsk mikrobiologi og patologi. Legen vil inngå i et team av legespesialister. For tiden har vi 17 fast ansatte legespesialister innen områdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. 

Spesialiteten medisinsk biokjemi har en sentral plass i diagnostikk og oppfølging av sykdommer, og yter tjenester til alle kliniske spesialiteter. Noen av spesialistens viktigste oppgaver er å sørge for et relevant og faglig oppdatert laboratorietilbud, i samarbeid med laboratoriets undersøkelser og tjenester. Medisinsk biokjemi er et spennende fagområde, som krever stor breddekunnskap, men som også gir mulighet for fordypning innen egne interesseområder.

Arbeidsoppgaver
 • Etter opplæring vil legen delta i laboratoriets rutineoppgaver, som blant annet består av kommentering av ulike prøveresultater, besvarelser av faglige henvendelser fra rekvirent og varsling av kritisk patologiske prøvesvar 
 • Deltagelse i faglig forum der det diskuteres og avgjøres valg av nye analyser, kvalitetsmessige spørsmål og andre faglige spørsmål knyttet til laboratoriets virksomhet
 • Legene har et tett tverrfaglig samarbeid med ulike grupper i prosjekter på laboratoriet
 • Vi legger stor vekt på å ha en dialog med rekvirentene for veiledning i rekvirering og fortolkning av analyseresultater. Rekvirentene er primært allmennleger og privatpraktiserende spesialister over store deler av Norge 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført tjeneste i relevant, klinisk spesialitet og erfaring fra laboratoriemedisin er en fordel, men ikke et krav
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert og omgjengelig
 • Selvstendig, men liker teamarbeid og kan samarbeide på tvers av faggrupper
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • God kommunikasjonsevne
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Arbeidssted på Furuset i Oslo
 • Et uformelt og hyggelig miljø, tydelige ansvarsforhold og korte beslutningsveier
 • Deltagelse i forskningsprosjekter, kurs og kongresser
 • Høy faglig standard og et fagmiljø i rask utvikling
 • varierte arbeidsoppgaver
 • Oppdatert og moderne instrumentpark
 • Lønn etter avtale 

Full utlysning: https://98400.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4235984566?language=NB&link_source_id=0

Les mer om