Luftveisvirus: Rhinovirus blir nå inkludert i forkjølelsespanel

03.11.2021

Grunnet den epidemiologiske situasjonen i Norge med økende påvisning av rhinovirus, blir denne analysen inkludert i vårt forkjølelsespanel fra 8. november.  

I dette panelet inngår nå følgende analyser:
Rhinovirus, Humant metapneumovirus (hMPV), RS-virus og  coronavirus-forkjølelse (4 ulike coronavirus som ikke må forveksles med SARS-CoV-2).

Forkjølelsespanel fra 8.november

 
Humant metapneumovirus (hMPV) A
RS-virus A
Coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1)  
Rhinovirus  

A angir akkrediterte analyser

Les mer om