Ny turnuskandidat?

11.08.2015

Ny rekvirent / ny turnuskandidat?

For å registrere ny rekvirent i vårt adresseregister behøver vi følgende informasjon:

-       Legens navn

-       Legens HPR-nummer

-       Legekontorets navn og postadresse (ikke besøksadresse)

Informasjonen sendes til: endring@furst.no

I retur vil vi sende en Rekvirent ID, som benyttes ved rekvirering av prøver til Fürst.


Vennlig hilsen

Fürst Medisinsk Laboratorium
Registreringsavdelingen

Les mer om