Nytt prøvetakingsutstyr for seksuelt overførbare sykdommer (SOS)

31.08.2017

Fra 4. september 2017 innfører Molekylærbiologisk avdeling på Fürst ny testmetode for enkelte seksuelt overførbare sykdommer. Dette gjelder Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium og Trichomonas vaginalis.

Metoden krever eget prøvetakingsutstyr. Prøvetakingsrørene (Aptima-rør) inneholder buffer som lyserer bakterieceller og gjør DNA/RNA tilgjengelig for analyse, noe som fører til økt sensitivitet og spesifisitet. Bufferen vil også løse opp slim og andre komponenter som kan føre til inhibering av analysen.
NB! Prøvetakingsrørene kan ikke benyttes til dyrkningsanalyser. Ved symptomer på gonoré må det i tillegg sendes inn egen prøve (Copan eSwab) fra cervix eller uretra til dyrkning og resistensbestemmelse.

Metoden baserer seg på nukleinsyre-påvisning og utføres av et helautomatisk analyseinstrument. De nye instrumentene vil øke kapasiteten og vil for enkelte prøver føre til redusert svartid, både for SOS og for andre molekylærbiologiske analyser.

Nye prøvetakingsrør sendes rekvirenter med stort prøvevolum i løpet av uke 35. Bestilling av prøvetakingsrør gjøres på www.furst.no/bestilling, under mikrobiologi.


Aptima - Unisex Swab             Aptima - Urinrør

Les mer om