Planlagt omlegging hos Fürst helgen 29/9-1/10

06.09.2023

Varsel om planlagt omlegging hos Fürst 29.september- 1.oktober 2023

Grunnet omlegging av våre IT-systemer og overføring av data til ny plattform/dataserver vil det være nedetid for våre systemer fra fredag 29.9 kl. 20:00 til søndag 01.10.2023. Berørte systemer vil blant annet være Fürst Forum og Fürst Pasient.

Vi analyserer prøver frem til kl. 20:00 fredag 29.9. Resterende prøver/prøver med sen ankomst til laboratoriet vil ikke bli registrert og analysert før mandag 02.10.2023.

Vi ber om at man begrenser rekvirering og innsendelse av analyser med kort holdbarhet - slik som hematologi og mikrobiologi dyrkning - fredag 29.9.2023.

For legekontor hvor prøver blir sendt med fly til vårt laboratorium vil vi oppfordre til å sende færrest mulig prøver til Fürst fredag 29.9.2023.

Ved eventuelle tidskritiske prøver til EKG eller lignende ber vi om at pasienten henvises til legevakten.

Grunnet denne omleggingen må det beregnes noe lengre svartid i en kort periode.

Vi beklager eventuell ustabilitet og ulemper i forbindelse med dette!

For praktiske spørsmål rundt forsendelse av prøver, kontakt kundestøtte. For tenkniske spørsmål kontakt markedsavdelingen.

Les mer om