Svartider på luftveispanel, midlertidige omprioriteringer

11.11.2021

Fürst  har de siste dager hatt svært høy prøveinngang, både for påvisning av SARS-CoV-2 og andre luftveisagens. Dette medfører at vår kapasitet på PCR-avdelingen for tiden er over maksimalt nivå, og vi må derfor gjøre noen midlertidige omprioriteringer for å opprettholde akseptable svartider.

Vi vil prioritere å analysere SARS-CoV-2 slik at vi klarer å besvare disse i henhold til nasjonale krav. Men dette vil medføre at svartiden på andre luftveisvirus i «Influensapanel» og «Forkjølelsespanel» vil ha noe lengre svartid (akkurat nå opptil 3-4 dager etter at vi har mottatt prøven). For å forkorte denne svartiden vil vi i en kort periode IKKE analysere panelet «Luftveisbakterier». Dette gjør vi siden de rådende epidemiologiske forholdene tilsier meget lav forekomst av sirkulerende atypiske bakterier i samfunnet. På bakgrunn av dette er det riktigere å prioritere å få redusert svartiden på analyser av luftveisvirus, hvor vi nå ser en høy forekomst av positive prøver.

Vi jobber med å forenkle våre rutiner og analysemetoder og håper raskt å få økt vår kapasitet på vår PCR-avdeling.

Les mer om