Temahefte fra Fürst - Den gravide og laboratoriet

01.11.2016

Temahefte 02 Den gravide og laboratoriet
-Referanseverdier - Infeksjoner i svangerskapet.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på vårt første temahefte som omhandlet funksjonsforstyrrelser i skjoldbruskkjertelen, og vi har nå et nytt temahefte klart.

Temahefte 02, Den gravide og laboratoriet, er ment å gi en oversikt over vanlige endringer av referansegrenser ved graviditet. Heftet omhandler også de mest aktuelle infeksjoner som kan forekomme ved svangerskap.

Trykk her for å laste ned heftet som pdf.

Alle våre temahefter kan dere finne under /for-legekontoret/trykksaker/brosjyrer/

Ønsker legekontoret flere papirutgaver av heftet kan disse bestilles på www.furst.no/bestilling (ligger under trykksaker) eller kontakt oss på  marked_support@furst.no, tlf. 22 90 96 69.

Vi gjør oppmerksom på at temaheftene er beregnet for leger/helsepersonell og ikke for utdeling til pasienter.

Neste temahefte vil omhandle laboratorieanalyser ved mage- og tarmsykdommer. Det vil være tilgjengelig våren 2017.

GOD LESING!

Med vennlig hilsen
Fürst Medisinsk Laboratorium

Les mer om