Temahefte fra Fürst - Glandula Thyreoidea

01.09.2016

Temahefte 01 Glandula thyreoidea
- Utredning og oppfølging av funksjonsforstyrrelser.

Fürst Medisinsk Laboratorium ønsker å bidra med nyttig informasjon til allmennlegene. I den forbindelse vil våre leger utarbeide faghefter hvor vi setter fokus på ulike temaer og problemstillinger. Alle hefter vil ha med oversikt og omtale av ulike laboratorieanalyser innen de tema som belyses.

Trykk her for å laste ned heftet som pdf.
 
Ønsker legekontoret flere papirutgaver av heftet kan disse bestilles på www.furst.no/bestilling (ligger under trykksaker) eller kontakt oss på  marked_support@furst.no, tlf. 22 90 96 69.

Neste temahefte «Den gravide og laboratoriet» vil være tilgjengelig i oktober/november 2016.

Vi håper disse temaheftene vil være av nytteverdi.

GOD LESING!

Med vennlig hilsen
Fürst Medisinsk Laboratorium

Les mer om