Temahefte fra Fürst - Mage-tarm-kanalen

23.05.2017

Temahefte 03 Mage-tarm-kanalen
-Utredning og oppfølgning av plager i fordøyelsessystemet

Temahefte 03, Mage-tarm-kanalen, er på ingen måte ment å være dekkende for gastrointestinale sykdommer, men begrenser seg til sykdommer der vårt laboratorium mottar mange prøver til utredning - og der vi oppfatter at det er behov for mer informasjon.

Trykk her for å laste ned heftet som pdf.

Alle våre temahefter kan dere finne under /for-legekontoret/trykksaker/brosjyrer/

Ønsker legekontoret flere papirutgaver av heftet kan disse bestilles på www.furst.no/bestilling (ligger under trykksaker) eller kontakt oss på  marked_support@furst.no, tlf. 22 90 96 69.

Vi gjør oppmerksom på at temaheftene er beregnet for leger/helsepersonell og ikke for utdeling til pasienter.

Neste temahefte vil omhandle ulike allergier og tilhørende aktuelle laboratorieanalyser. Det vil være tilgjengelig høsten 2017.

GOD LESING!

Med vennlig hilsen
Fürst Medisinsk Laboratorium

Les mer om