Utvidet bruk av Fürst prøvetaking

26.03.2020

Vi ser at mange legekontor nå har begrenset mulighet for prøvetaking grunnet Covid-19 situasjonen. I den forbindelse vil Fürst Medisinsk Laboratorium nå utvide sin kapasitet for å tilby blod- og urinprøvetaking for flere av våre rekvirenter.  

I Oslo har Fürst 3 prøvetakingsstasjoner (Majorstua, Oslo sentrum og på Furuset) og vi har også en prøvetakingsstasjon i Sandefjord og en i Bergen. Her har vi kapasitet til å ta imot pasienter for ordinær prøvetaking.
Se åpningstider for våre prøvetakingsstasjoner.

Flere leger har nå videokonsultasjon med sine pasienter, og i den sammenheng er det fullt mulig å rekvirere de ønskede analyser i Fürst Forum. Har legen hjemmekontor kan den skybaserte løsningen Forum Web benyttes. Legen må da få tildelt en bruker fra Marked Support (tlf. 2290 9669), så kan Forum Web åpnes direkte fra https://forum.furst.no

Når rekvireringen er gjort, kan pasienten møte opp på en av våre prøvetakingsstasjoner, og legitimere seg. Vi finner rekvisisjonen i vårt system, printer ut etiketter og sørger for prøvetaking. Prøven blir analysert og prøvesvar overføres til legens EPJ, og er også umiddelbart tilgjengelig i sanntid i Fürst Forum. Når alle prøvesvar er ferdig analysert, vil svarene være tilgjengelige for pasienten i vår pasientportal https://furstpasient.no.

Nederst finner dere en oversikt over hvilke typer prøver vi kan bistå med på de ulike prøvetakingsstasjoner, litt mer informasjon om hvordan rekvirering skal gjennomføres og hvem dere kan kontakte for å få hjelp.

Vi håper dette tilbudet fra Fürst kan bistå legekontorene i en krevende tid. Vi stiller med alt vi har av ressurser/prøvetakere til denne dugnaden og fortsetter så lenge vi har kapasitet.

Våre prøvetakingsstasjoner kan IKKE ta i motpasienter med mistanke om Corona-smitte eller pasienter i karantene. Pasienter med luftveisplager henvises til vår prøvetakingsstasjon på Furuset, mandag til fredag 07:30 til 15:00.

Informasjon om tilbudet (PDF)

Les mer om