Avvikelse/Klagomål hos Fürst

Fürst Medisinsk Laboratorium är ett ackrediterat laboratorium som har ett dokumenterat kvalitetssystem.

Ackrediteringen omfattar bland annat definierade krav för den analytiska verksamheten, men innebär också att det ska finnas system som tillvaratar övriga delar av driften.

Laboratoriet lägger stor vikt på att ha ett bra system för rapportering och behandling av klagomål. Mer eller mindre uppenbara fel, eller missnöje bör rapporteras tillbaka till laboratoriet. Alla anställda ska kunna ta emot ett klagomål. Ta kontakt med den eller där det är lättast för er, - växeln, kontaktperson, kundestøtte, läkare osv. Tröskeln för att klaga bör vara låg, då det är viktigt för laboratoriet med Återkoppling, så att rutiner kan förbättras.