Forskning och utveckling

<p>Fürst Medisinsk Laboratorium bedriver aktiv forskning inom laboratoriemedicin, både för att hålla sig uppdaterat inom ämnesområdet samt för att aktivt bidra till vidareutveckling inom området.</p>

Fullständig lista med Fürst-anställdas bidrag över publikationer i nationella och internationella tidskrifter samt posterpresentationer och föredrag finns här.