Historik

Fürst Medisinsk Laboratorium grundades av makarna Dr Valentin Fürst och Astri Fürst i Oslo 4 maj 1950.

I början arbetade Astri Fürst och en sjuksköterska i laboratoriet medans Valentin Fürst bedömde resultaten på eftermiddagen efter att han var färdig med förmiddagens arbete vid Universitetets Fysiologiska Institut. Laboratoriet hade 3 små rum och låg på St.Olovsgate i Oslo.


1957 slutade Valentin Fürst som försteamanuens vid Fysiologiska Institutet och personalen hade ökat med 7 personer. 1962 flyttade laboratoriet till Kristian Augusts gate 15 och laboratorieverksamheten expanderade därefter raskt. 1965 bildades företaget AS MED-LAB med ändamålet ”att sätta läkare i stånd att utföra kliniskt kemiska analyser”.
1974 utökades Fürst med lokaler vid Waldemar Thranes gate men det var besvärligt med 2 lokaler så i början av 1980-talet flyttade Fürst in i moderna lokaler vid Sören Bulls vei 25 i Furuset i utkanten av Oslo.
För att även fortsättningsvis vara tillgängliga för patienter som skulle ta prover hos oss öppnades provtagningsmottagningar runt om i Oslo som Furuset, Oslo centrum, Majorstuen, Lilleström, Sandefjord och Nötteröy.


2012 etablerades dotterföretaget Fürst Laboratoriediagnostik AB i Sverige med huvudkontor i Stockholm. Proverna skickas till laboratoriet i Oslo.

1983 utnämndes Valentin Fürst till riddare av 1:a klass av St. Olavsorden. 1988 avled han och Astri Fürst avled 1993. Deras pionjärinsats och omsorgsfulla sätt att driva laboratorieverksamhet har bidragit till vår framgång.