Kvalitet

Kvalitetssäkring

Laboratoriets varumärke är kvalitet.

I tillägg till att följa lagstadgade aktiviteter, har laboratoriet valt att dokumentera kvaliteten genom frivillig implementering av nationella och internationella standarder för kvalitet.
Det omfattande arbetet inbegriper kvalitetssäkring och ackreditering av analysverksamheten från provtagning till svarsrapportering och laboratoriet har varit ackrediterat sedan 1995. Ackrediterade analyser märks med ett A på svarsrapporten.
2010 certifierades vårt kvalitetssystem för utveckling och produktion av reagenser till molekylärbiologiska analyser.
Fürst blev miljöcertifierat 2006 efter väsentliga ändringar av interna rutiner för att spara på resurser och förbättra intern och extern miljö.
För att säkra att analysresultaten håller försäkrade och stabil kvalitet, utför laboratoriet omfattande interna metodkontroller och deltar i nationella och internationella kvalitetsvärderingsprogram.

Laboratoriet erbjuder hjälp till beställare som önskar att testa egen analyskvalitet mot ett stort laboratorium.