Ackreditering

Fürst Medisinsk Laboratorium är ackrediterat enligt NS-EN ISO/IEC 15189: Medisinske laboratorier. Särskilda krav för kvalitet och kompetens. Ackrediteringen omfattar pr. januari 2013 ca 200 metoder, motsvarar ca 95 % av produktionen inom Medicinsk biokemi, Klinisk farmakologi och Medicinsk mikrobiologi. I tillägg gäller ackrediteringen för provtagning av blodprover generellt och urinprover för drogtester som utförs på våra provtagningscentraler på Majorstua, Furuset, Dronningens gate, Sandefjord och vid hemprovtagning. Läkarnas svarskommentarer till analyser ingår också i ackrediteringen. Ackrediteringens omfång framgår av ackrediteringsdokumentet.

Ackrediteringen är utfärdat av Norsk Ackreditering, första gången 1995. Norsk Ackreditering kontrollerar vid regelbundna revisioner att ackrediterings förutsättningar följs.