Våra tjänster

Vill du bli kund hos Fürst?

Det här kan vi erbjuda:

 • Ackrediterat laboratorium: NS-EN ISO/IEC 15189:
  Se ackrediteringsdokumentet
 • Transport av prover/alternativt förfrankerade kuvert för insändning av prover
 • Kundstöd per telefon kl. 0730-2000
 • Läkarkonsultation
 • Brett analyssortiment (klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, läkemedel, drogtester)
 • Patologi
 • Provtagningsmateriel
 • Elektroniska beställningar
 • Elektroniska svar
 • Kurs i provtagning
 • PNA

Är du intresserad; Kontakta oss!

Urban Widén; Managing Director
+46 70 466 3160 uwiden@furstlab.se

Janne Margarete Røe; Koordinator
+47 92083763 jmroe@furst.no

Johan Bjerner; Specialist klinisk kemi
+47 22909547 jbjerner@furst.no