Elektroniska beställningar och svar

För kunder till Fürst Medisinsk Laboratorium och som har Journal III och PeLO tillhandahåller laboratoriet analyskatalog för elektroniska beställningar.

Provsvar

Fürst Forum:
- ett online-verktyg för elektroniska lab- beställningar och svar.

Med Fürst Forum går det snabbt och enkelt att beställa analyser. Analyserna kan beställas med hjälp av profiler eller enskilda analyser. Vid kontroll av patologiska svar är det enkelt att använda den gamla beställningen som mall.

Relevant information gällande provtagningsrör och specifika patientförberedelser, t.ex. om patienten ska vara fastande finns. Det är också lätt att göra tillbeställningar eller att efterbeställa analyser.

Svaren finns tillgängliga så snart de är godkända i labdatasystemet. Det finns även en historisk överblick över alla testresultat som har skickats till oss.

Via Dialogrutan är det enkelt att skicka meddelande eller frågeställningar till Laboratoriet.

Elektroniska svar:

Vi ger ut provsvaren i första hand elektroniskt, men även via brev eller telefon. Beställare ska säkerställa att hämtningen av ektroniska testresultat med svarskommentarer överförs på korrekt sätt i patientens journal.

Papperssvar med post:

I undantagsfall eller efter förfrågan skickas provsvar med post till beställaren.

Telefonsvar:

Beställaren kan ringa och få muntliga testresultat per telefon.
Kontakta kundtjänst, tel. +47 22 90 96 66

Patalogiska svar:

Ett antal analyser med patologiska svar rings till beställaren. Se ”larmlistan” för aktuella analyser och nivåer.

Inga svar lämnas ut direkt till patienten.