U-AKR

Alternativt navn: albumin/kreatinin-ratio, ACR

Indikasjoner

Screening-metode for påvisning av økt albuminutskillelse (mikroalbumin) i en tilfeldig prøve av urin.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <2,5 mg/mmol
Mann <1,8 mg/mmol

Tolkning

Mens det tidligere ble målt albuminutskillelse (mikroalbumin) i natturin eller døgnurin, gjøres nå AKR, dvs. ratio mellom målt albumin og kreatinin. Fordelen ved å benytte ratio (AKR) er at målt albuminkonsentrasjon blir sett i forhold til hvor konsentrert urinen er, og urinsamling i en definert tidsperiode blir unødvendig. Se Diabeteskontroll.

Norsk bruksnavn: U-Albumin/Kreatinin
NLK-kode: NOR15260
Analysenummer: 360
Forkortet analysenavn: U-ACR

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin (spot)

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider