Hopp til hovedinnhold

Oppdragsanalyser

Vi utfører oppdragsanalyser for blant annet bedrifthelsetjenester og legemiddelindustri. I motsetning til andre laboratorieprøver, betales ikke disse analysene av det offentlige. Vi analyserer også prøver i forbindelse med forskningsprosjekter på universitet og høgskoler.

Bedriftshelsetjeneste
Vi utfører analyser for bedriftshelsetjeneste i forbindelse med screeninger av ansatte. Dette gjelder for eksempel bedrifter som arbeider med tungmetaller og lignende.

Legemiddelindustri
Vi utfører laboratorieprøver for legemiddelindustrien i forbindelse med utprøving av medikamenter. En av våre markedskonsulenter koordinerer arbeidet med praktisk tilrettelegging av studiene.

Legemiddelfirmaene har selv høye krav til kvalitetssikring - GCP - Good Clinical Practice. Fürst arbeider etter et tilsvarende krav - GLP - Good Laboratory Practice. Legemiddelindustrien krever at det laboratoriet som de samarbeider med skal være kvalitetssikret.
Dette oppfylles ved laboratoriets akkreditering.

Universitet og høgskoler Laboratoriet kan analysere prøver fra forskningsprosjekter. Prosjektleder er ansvarlig for at betingelsene i bioteknologiforskriftene overholdes. Analyseoppdragene må avtales spesielt med laboratoriet.

Janne M Røe prosjektbioingeniør

For mer informasjon kontakt:
Janne M. Røe
Mob: 920 83 763
E-post: jmroe@furst.no

Søknad om oppdragsanalyser (pdf)

Fyll ut søknadskjema for oppdragsanalyser og send dette til jmroe@furst.no