Hopp til hovedinnhold

Akkreditering

Fürsts akkrediterings logo fra Norsk Akkreditering, test 038

Fürst Medisinsk Laboratorium er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189 «Medisinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetanse». Det meste av virksomheten er akkreditert, og det jobbes kontinuerlig med å utvide akkrediteringsomfanget. Akkrediterte analyser og diagnoser merkes med A på svarrapporten.

Akkrediteringen gjelder alle bedriftens lokasjoner og gjelder følgende områder: Prøvetaking, Medisinsk biokjemi, Patologi, Klinisk farmakologi og Medisinsk mikrobiologi.
Medisinskfaglige svartkommentarer til analyser/diagnostikk inngår i akkrediteringen. Akkrediteringsomfanget fremgår av akkrediteringsdokumentet. (for accreditation scope in English, press here)

Det kan forekomme avvik mellom akkrediteringsdokumentet og faktisk akkrediterte analyser, da Fürst innehar fleksibel akkreditering. Dette muliggjør at laboratoriet kan gjøre endringer i akkrediteringsomfanget uten forhåndsgodkjenning fra Norsk akkreditering. Sist oppdaterte oversikt over gjeldende akkrediteringsomfang kan sendes ut på forespørsel.

Akkrediteringen er gitt av Norsk akkreditering, første gang i 1995. Norsk akkreditering påser ved jevnlige revisjoner at akkrediteringsbetingelsene oppfylles.