Hopp til hovedinnhold

Analysevariasjon

En del av analysebåndet hvor prøvene analyseres.

Alle våre analysemetoder er validert med hensyn til presisjon, nøyaktighet og andre kritiske karakteristika. Fastsettelse av referanseverdier er en del av prosessen.

Analysene kontrolleres med kontrollprøver i et tredelt system:

Driftskontroll: hvor dagens analyseresultater frigis hvis kontrollverdiene er innenfor gitte grenser fastsatt under valideringen.

Overordnet intern kontroll: som avdekker eventuelle avvik over tid og hvor analysevariasjonen beregnes.

Ekstern kontroll: vi deltar i anerkjente, organiserte nasjonale og internasjonale kvalitetskontrollprogram for alle våre analyser.

Vår analysevariasjonstabell angir gjennomsnittlig analysevariasjon basert på beregninger av kontrollprøver av pasientlikt materiale analysert daglig fra tre måneder til ett år. Disse tallene gjelder for analysene slik de er analysert i vårt laboratorium. Analysevariasjon for kvalitative analyser kan fås ved forespørsel.

Tabellen angir også innen individ biologisk variasjon hentet fra litteratur.

Analysevariasjonstabell er tilgjengelig her