Hopp til hovedinnhold

Sertifisering av informasjonssikkerhet og personvern

Fürst Medisinsk laboratorium ønsker å drive sin virksomhet med god sikring av helse- og personopplysninger. Informasjonssikkerhetsarbeidet for Fürst skal til enhver tid tilfredsstille det norske lovverket og beskytte helse- og personopplysninger. Vi forvalter store mengder personinformasjon. Data behandles ut fra prinsipp om konfidensialitet og integritet. Informasjonen skal kun være tilgjengelig for de som har tjenstlig behov for, eller krav på innsyn. Det vektlegges robuste datasystemer som opprettholder driften til enhver tid. Vi sikrer ved dette at vi utfører forsvarlig behandling av personopplysninger ved at vi ivaretar den registrertes rettigheter og friheter, samtidig som vi ivaretar vårt mål ved behandlingen.

Styringssystemet for informasjonssikkerhet sikrer at arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess som ivaretas på en systematisk og dokumentert måte. Styringssystemet for informasjonssikkerhet er en del av kvalitetssystemet.

Ved å følge en internasjonal standard for informasjonssikkerhet og personvern, ISO 27001, kvalitetssikres alle ledd i styringssystemet og viktige sikkerhetstiltak er implementert. Fürst ble sertifisert i mai 2024.

Se vårt sertifiseringssertifikat her.

Sertifiseringssertifikat ISO 27001