Hopp til hovedinnhold

Kvalitetsvurdering for rekvirenter

Vi kan også tilby hjelp til kvalitetsvurdering for analyser som våre rekvirenter utfører selv.

Kvalitetsvurdering utføres ved at allmennpraktikeren sender en prøve til laboratoriet samtidig som han/hun selv undersøker samme prøve med egen metode. Da får man vurdert om nivået er riktig, for eksempel om en hemoglobinverdi virkelig er 12,5 g/dL.

I tillegg bør man få et inntrykk av såkalt presisjon, evnen til å finne samme verdi ved gjentatt undersøkelse av samme prøve. Her kan vårt laboratorium bistå med hvordan dette gjøres praktisk og eventuelt bidra med veiledning når kontrollrutiner gir mistanke om problemer.

Kontakt oss på firmapost@furst.no hvis du ønsker assistanse til slik kvalitetssikring av egen analysevirksomhet. Det er utarbeidet et kvalitetsvurderingsskjema. Vår service med kvalitetsvurdering av analyser i primærhelsetjenesten er gratis for brukerne.