S-ALAT

Akkreditering Alternativt navn: Alanin aminotransferase, GPT - glutamat pyruvat transaminase

Indikasjoner

Leverdiagnostikk, toksisk leverskade. 

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <45 U/L
Mann <70 U/L

Tolkning

ALAT av betydning finnes i stort sett i lever, og levercellenekrose som akutt hepatitt (A, B, C, CMV og EBV), toksisk eller alkoholutløst leverskade gir høye verdier. Ved kroniske leversykdommer som primære levertumorer, levermetastaser, galleveisobstruksjon og kroniske hepatitter er også ALAT forhøyet, ofte da samtidig med markører for leverstuvning som gamma-GT. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-ALAT
NLK-kode: NPU19651
Analysenummer: 034
Forkortet analysenavn: S-ALAT

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider