S-ALAT

Akkreditering Alternativt navn: Alanin aminotransferase, GPT - glutamat pyruvat transaminase

Indikasjoner

Leverdiagnostikk, toksisk leverskade. 

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <45 U/L
Mann <70 U/L

Tolkning

Høye verdier ved akutt og residiverende hepatitt, toksisk leverskade, mononukleose, galleveisobstruksjon. Se Leverdiagnostikk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-ALAT
NLK-kode: NPU19651
Analysenummer: 034
Forkortet analysenavn: S-ALAT

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider