U-Albumin

Akkreditering Alternativt navn: Mikroalbumin

Indikasjoner

Påvisning av nyreskade. Kvantitativ bestemmelse av albumin i urin. Utregning av U-AKR og mikroalbumin.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<20 mg/L

Tolkning

Nyreglomeruli slipper gjennom ca. 1 g albumin daglig. Det meste av dette reabsorberes i tubuli, slik at konsentrasjonen i en normal urin blir meget lav, men sterkt varierende avhengig av diurese/konsentrasjonsgrad. En vanlig stix-undersøkelse blir først positiv ved albuminkonsentrasjoner 200 - 300 mg/L. Feber, hjertesvikt, urinveisinfeksjoner og kroppslige anstrengelser er viktige årsaker til økt albumin i urinen uten at det foreligger nyreskade. I ungdomsårene er ortostatisk albuminuri forholdsvis vanlig.

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Albumin
NLK-kode: NPU19677
Analysenummer: 269
Forkortet analysenavn: U-MIKROA

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider