S-Alfa1-antitrypsin

Akkreditering

Indikasjoner

Medfødt alfa1-antitrypsinmangel: kronisk obstruktiv lungesykdom, neonatal og juvenil ikterus. Aktive prosesser. Utredning av leversykdom.

Referanseområde

REFERANSEOMRÅDE ENHET
1,0 - 1,7  g/L

Tolkning

Høye verdier ved aktive prosesser, særlig ved affeksjon av levervev, i mindre grad ved affeksjon av bindevev. Høy østrogenaktivitet (P-piller, graviditet). Lave verdier (< 0,5 g/L) ved genetisk betinget alfa1-antitrypsinmangel. Omtrent halvparten av normalt gjennomsnittsnivå hos heterozygote for defisitt-gen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Alfa1-antitrypsin
NLK-kode: NPU19692
Analysenummer: 093
Forkortet analysenavn: S-ALFA-1

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.