S-Alfa1-antitrypsin

Akkreditering

Indikasjoner

Medfødt alfa1-antitrypsinmangel: kronisk obstruktiv lungesykdom, neonatal og juvenil ikterus. Utredning av leversykdom.

Referanseområde

REFERANSEOMRÅDE ENHET
1,0 - 1,7  g/L

Tolkning

Lave verdier kan ses ved genetisk betinget alfa1-antitrypsinmangel i hetero- eller homozygot form. Ved lave verdier bør det i tillegg gjøres genetisk undersøkelse (S- og Z-mutasjoner) som vil bekrefte tilstanden, og prediktere klinisk lunge- eller leversykdom. 

Høye verdier ved aktive prosesser, særlig ved affeksjon av levervev, i mindre grad ved affeksjon av bindevev. Høy østrogenaktivitet (P-piller, graviditet). 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Alfa-1-antitrypsin
NLK-kode: NPU19692
Analysenummer: 093
Forkortet analysenavn: S-ALFA-1

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.