S-Alimemazin

Preparat: Vallergan

Indikasjoner

Kontroll, bivirkninger.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<100 nmol/L

Tolkning

Referanseområdet gjelder ved bruk av alimemazin ved søvnvansker.

Melding

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Alimemazin
NLK-kode: NPU08965
Analysenummer: D13
Forkortet analysenavn: ALIMEMAZ

Pasientforberedelser

Prøven tas 12-24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.