S-Alprazolam

Preparat: Xanor

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<160 nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er meget potent og en serumkonsentrasjon på 50 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: ca 12 timer

Melding

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Alprazolam
NLK-kode: NPU04627
Analysenummer: 401
Forkortet analysenavn: ALPRAZOL

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.