P-Aluminium

Akkreditering Alternativt navn: Al

Indikasjoner

Mistanke om aluminiumintoksikasjon, særlig ved hemodialyse.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<0,5 µmol/L

Tolkning

Verdier over ca 2 µmol/L betyr at det foreligger økt absorpsjon og/eller nedsatt utskillelse av aluminium. Verdier over ca 3 µmol/L har muligens klinisk betydning. Verdier over ca 7 µmol/L har sannsynligvis klinisk betydning. Ved nyresvikt kan verdier i området 1 - 5 µmol/L sees.

Norsk bruksnavn: P-Aluminium
NLK-kode: NPU01157
Analysenummer: 112
Forkortet analysenavn: S-ALUMIN

Prøvetakingsrutiner

Prøven må blandes godt umiddelbart etter prøvetaking. Sentrifugeres innen 2 timer. Prøven oppbevares i romtemperatur frem til innsending. Send inn hele røret, ikke avpipettert plasma. Plasma til sink, kobber, selen og aluminium tas på samme rør.

Prøvemateriale og mengde

Heparinplasma fritt for synlig hemolyse tatt på Li-heparin rør med gel (Vacuette, grønn propp med gul ring). Rør fra andre leverandører kan ikke benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 7 eller sluttsiffer A eller B ved innsending av prøve.