S-Amfetamin

Preparat: Elvanse/Aduvanz, Attentin/Dexamfetamine

Indikasjoner

Kontroll av inntak, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
100 - 800 nmol/L

Tolkning

Referanseområdet gjelder ved bruk av deksamfetamin og lisdeksamfetamin.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP). 

Norsk bruksnavn: P-Amfetamin
NLK-kode: NPU53124
Analysenummer: D14
Forkortet analysenavn: AMFETAMI

Pasientforberedelser

Prøven tas 4-8 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

0,5 ml serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.